Home 2018-03-25T18:32:09+00:00

Velkommen.

Fortiden er noget vi fortolker
Fremtiden er noget vi forestiller os
Nu’et er reelt det eneste der eksisterer

Coachingen tager udgangspunkt i nu’et, samler læring af fortiden – og sætter mål for fremtiden

DU har altid mulighed for at starter på et nyt friskt nu – NU!

Coaching i øjenhøjde

Om.

HVAD ER ALCCOR?

Alccor er en enkeltmands virksomhed hvor jeg driver individuel coaching og rådgivning.
For grupper, teams og virksomheder henviser jeg til konsulentfirmaet la Cour & Rode som jeg er medejer af www.lcro.dk

OG HVEM ER JEG?

Jeg har mere end 25 års erfaring med professionel rådgivning og udvikling af mennesker. Med en oprindelig grunduddannelse som socialpædagog, og en senere pædagogisk diplomuddannelse med speciale i ledelse og gruppedynamikker har jeg gennem de seneste 20 år, ved siden af arbejdet som leder og selvstændig, løbende opbygget en tung faglig profil med videreuddannelse inden for Executive Coaching, HR, konfliktløsning, specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi og med Master certificeringer inden for bl.a. NLP, 4Mat og Enneagrammet.

Med kombinationen af en velfunderet og bred faglig teoretisk værktøjskasse, samt erhvervsmæssig erfaring på alle niveauer, mener jeg at jeg har en unik og troværdig profil, der evner at forstå, rådgive og udvikle mennesker – enkeltvis eller grupper med udgangspunkt i netop dem.

Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

Coaching er IKKE terapi!

Mit udgangspunkt er at nu’et er det eneste der reelt eksisterer og vi har altid mulighed for at starte på et nyt friskt nu – NU!
Fortiden er noget vi fortolker og lærer af – der er læring i både de gode og de dårlige erfaringer.
Fremtiden er noget vi forestiller os – ønsker og mål er fremtid.

Temaer for coaching hos ALCCOR kan bl.a være:

At kigge på det der udfordrer dig
At blive klogere på hvorfor
At sætte nye realistiske mål
At bruge din erfaring
At erhverve nye redskaber så du sikre dig at du når dem!
Læs mere

Coachen.

EN UVILDIG PERSON.

En coach er en uvildig person – med tavshedspligt – der skal hjælpe dig til dit mål.
En coach har professionelle teknikker til at hjælpe dig med at sætte personlige mål. Sikre at dine mål er realistiske og opnåelige – og sikre at du har en god og holdbar køreplan for vejen derhen.
En coach stiller dig i centrum, stiller sine redskaber til din rådighed, hjælper og guider dig så du kan anvende redskaberne, opbygger din motivation og indsigt så du kan overvinde de sten, der ligger på vejen mod dine nye mål.
En dygtig coach hjælper dig også med at bruge de erfaringer du allerede har, gode og dårlige, så du kommer godt i mål og ikke begår de samme fejl igen.
 Coachingen er individuel og tager udgangspunkt i dine ønsker om ændringer.
Temaerne er oftest konfliktbaseret. Indre konflikter (i dig selv), konflikter i relationer (med andre) eller hvor du står midt imellem andres konflikter og presses personligt af det.
Temaerne kan også være ønsket om udvikling og nye mål.
Læs mere

Mennesker er forskellige.

Mine kunder er forskellige og har derfor forskellige behov for coaching.

Hos mig kan du IKKE ændre andre personer – MEN du kan få redskaber til at ændre dig selv (dine tanker/strategier, følelser, adfærd mm)
Derigennem vil du automatisk ændre dine relationer og blive bedre til at tackle svære situationer!
Du kan være lederen, der udfordres af bestemte medarbejdere og ønsker personlige redskaber til at tackle dem, få mere gennemslagskraft – eller ønsker at ændre en uhensigtsmæssig kultur.
Du kan være ung, opleve dig mobbet, have lavt selvværd, føle dig forkert eller stå over for en svær situation, som du har brug for at dele med en, der er uvildig (er du under 18 skal du have talt med dine forældre om at du skal coaches).
Du kan være den ene part i en skilsmisse med samarbejdsproblemer omkring børnene.
Du kan opleve mistrivsel på jobbet, i relationer eller have manglende selvværd.
Du kan ønske at ændre uhensigtsmæssig adfærd, være udfordret af angst, usikkerhed mm.
Mine kunder vil – hvis det giver mening i relation til det du vil have arbejdet med – altid få tilbudt en let introduktion til redskabet Enneagrammet.
Du er velkommen til at tage en gratis test og kigge lidt rundt på dette link: (http://lcro.dk/enneagrammet/)
KONTAKT MIG OG HØR OM JEG KAN HJÆLPE DIG

Kontakt.

LAD OS TALE.

27215370  (OBS! Hvis du har ukendt nummer så send mig en sms eller en mail)

alccor@mail.dk

Eller udfyld formularen, og jeg vender tilbage til dig: